Contains the keyword Invalid input

Transformations of the European Landscape: Encounters Between the Self and the Other / Europos kraštovaizdžio transformacijos: Savo ir svetimo susitikimai. Vol. 5. 3rd REELC/ENCLS Congress: Transformations of the European Landscape: Encounters Between the Self and the Other, September 11–13, 2009 Vilnius, Lithuania, 5. Vilnius: Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2009. Download: transformations_of_the_european_landscape._acta_literaria_comparativa2011.pdf (3.95 MB)