Contains the keyword Invalid input

Virk, Tomo. Univerzalna ali nacionalna, globalna ali lokalna - ali pluralna primerjalna književnost?" Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 205-221.