Contains the keyword Invalid input

Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Vol. 10. Studia litteraria, 10. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008.
Virk, Tomo Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.