Dr. Dorota Kołodziejczyk

Title prefix: 
Dr.
First name: 
Dorota
Family name: 
Kołodziejczyk
Country: 
Poland
Institution: 
Wroclaw University
Department: 
Institute of English Studies
Title: 
Dr.
Short description: 

Ass. Prof. Dr Dorota Kołodziejczyk lectures and conducts her research at the English Department, University of Wrocław, Poland. Also: Former Kościuszko Foundation Visiting Professor at SUNY, University at Buffalo.

Member of the editorial board of the Post-dependence Studies Center [research center:  www.cbdp.polon.uw.edu]

Director of the Postcolonial Studies Center at the Institute of English Studies, Wrocław University

Editor of Postcolonial Europe  http://www.postcolonial-europe.eu/

 Editor of an interdisciplinary academic journal Kultura-Historia-Globalizacja [Culture-Hisotry-Globalization], http://www.khg.uni.wroc.pl/ 


 

 

Languages: 
English, Polish, Russian
Teaching areas: 

 literary theory, the novel, postcolonial studies, comparative literature, comparative cultural studies, translation studies, translation in practice

Research areas: 

  Dorota Kolodziejczyk's interests focus on concepts of the nation and cultural identity in the context of globalisation, comparative potential of postcolonial studies, comparative literature, cultural and literary theory, translation studies, post-dependence studies of Eastern and Central Europe. Her research ranges from postcolonial studies and literature to cultural anthropology and comparative literature. She publishes in English and Polish, addressing problems of national and other collective identities in Poland and, comparatively, Eastern Europe, in the period of transition, the global/local vis-a-vis cultural borderlands in Poland. Her recent publications include co-edited volumes moving postcolonial studies to a comparative arena. Translator of postcolonial theory into Polish (e.g.: Chakrabarty, Appiah, Chatterjee, Spivak), editor of translations from postcolonial theory (e.g.: Bhabha, Said, Young, Leela Gandhi)

Publications: 

 Sample publications:

 

 

1.    Dorota Kołodziejczyk, Cristina Sandru, “Introduction: On colonialism, communism and east-central Europe – some reflections”, in Kołodziejczyk, Sandru, eds.: Postcolonialism/ Postcommunism: confluences, intersections and discontents special issue of the Journal of Postcolonial Writing, vol. 48 no 2, Routledge, 2012.

2.    „Meta-fory, Trans-lacje, hybrydy: tropy migracji w literaturze postkolonialnej” in: Hanna Gosk, ed.: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku [Migration narratives in Polish literature in the 20th and 21st c.], Universitas, Kraków, 2012. [vol. 2 of the Post-Dependence Studies series]

3.    „The uncanny space of “lesser” Europe: trans-border corpses and transnational ghosts in post-1989 Eastern European fiction:, Postcolonial Text, vol.6, no 2 (2011).

4.    “Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią”, Teksty Drugie 5/2010, 22-39.[Postcolonial transfer onto Central and Eastern Europe]; the same article has been republished in: Ryszard Nycz, ed.: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze [Polish Postdependence Discourse – contexts and research perspectives], Universitas, Kraków 2011 [vol. 1 of the Postdependence Studies series]

5.    „Cosmopolitan Provincialism in a Comparative Perspective”, in: Janet Wilson, Sarah Lawson Welsh, Cristina Sandru, red.: Rerouting the Postcolonial: New Directions for the New Millennium, Routledge, Londyn, 2010, 151-162.

6.    Dorota Kołodziejczyk, Bernd-Peter Lange, eds.: The Return of the Native: Natives and Nativism in Postcoloniality, special issue of Kultura – Historia - Globalizacja, http://www.khg.uni.wroc.pl/, 7/2010, ibid.: “Introduction: The Return of the Native. Natives and Nativism in Postcoloniality”.

7.    “’The Slavic on the Road’ – Eastern European negative nativism in Andrzej Stasiuk’s travelogues”, in: Kołodziejczyk, Lange, eds.: The Return of the Native: Natives and Nativism in Postcoloniality, Kultura – Historia - Globalizacja, http://www.khg.uni.wroc.pl/, 7/2010.

8.    „Postkolonialny zamach stanu w literaturze”, Literatura na  Świecie, 1/2008, 241-257.[Postcolonial coup d’etat in literature]

 

9.    “Literatura porównawcza i studia postkolonialne – nowe otwarcie dla komparatystyki?”, Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, Bonami, Poznań,  5/2008, 57-75.

10.  “Odzyskiwanie miejsca: realizm magiczny w powieści postkolonialnej i polskiej powieści lat dziewięćdziesiątych XX w.” [Recuperating the local – magical realism in postcolonial and in the Polish post-1989 novel], in: Hanna Gosk, Bożena Karwowska, eds.: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, Dom Wyd. Elipsa, 2008.

11.  “Place and Order: On the Impossible Ontology of the Postcolonial Condition”, Journal of Caribbean Literatures, vol.5, no.2, 2008.

12.  „Globalizacja a literatura światowa – czy współczesna powieść postkolonialna wyznacza kierunek nowego krytycznego kosmopolityzmu?”, [Globalization and world literature – does contemporary postcolonial novel set the direction for a new critical cosmopolitanism?] Kultura – Historia – Globalizacja http://www.khg.uni.wroc.pl/, 1/2007, 69-82.

13.  "The Epigon coming the first: Midnight's Children as the Postmodern Authentic" w: Ranjan Ghosh, ed.: (In)fusion Approach: Theory, Contestation, Limits (Lanham: University Press of America, a division of Rowman & Littlefield Publishing Group, 2006), 95-116.