Dr. Carmen Popescu

Title prefix: 
Dr.
First name: 
Carmen
Family name: 
Popescu
Country: 
Romania
Institution: 
University of Craiova
Department: 
Faculty of Letters
Title: 
Senior Lecturer, Ph.D.
Short description: 
- 2002 – PhD.  in the field of humanities, topic:          The Writings of Difference. The Parodying Intertextuality in Contemporary Romanian Literature,   coordinator – professor dr. Eugen Negrici- 1996 – Graduation from the Faculty of Letters: Romanian Language and Literature / Latin Language and Literature
Languages: 

Romanian (native)

English

French

Latin

Teaching areas: 

Comparative Literature

Latin Literature

Intertextuality

Mentalities and cultural models

Research areas: 

Comparative literature

Literary theory

Imagology

Intertextuality

-Member in the Society of Classical Studies, Romania

-Member in the research project (Grantul CNCSIS) “Postmodernismul poetic românesc (1980-2010). O abordare semio-pragmatică şi cognitivă” („Romanian poetic postmodernism (1980-2010). A semio-pragmatic and cognitive approach”, accepted since November 2008 (coordinator, prof. univ. dr. Emilia Parpală Afana)

Conferences: 
- Identitate, imagine şi simulacru (Identity, Image, Simulacrum), « Lingua Pax. Multilingvism şi multiculturalism”,  Universitatea Bucureşti, 13-15 mai 2004. - La satire en tant que genre. Tentative de poétique, Colloque International „Langue et littératures françaises: nouvelles méthodes de recherche”, Section: „Nouvelles visions sur le discours littéraire”, Université de Craiova, Faculté des Lettres, Département de langue et littérature    françaises, Avec l`appui de l`Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Craiova, 13-15             mai 2005.- Communicable et incommunicable - deux mythes sempiternels, Simpozion Internaţional „Limbi, culturi şi civilizaţii europene în contact. Perspective istorice şi contemporane”, 4-6 noiembrie 2005, Universitatea „Valahia” din Târgovişte.- Good and Bad Repetition. Parody and the Myth of Novelty, The Sixth International Conference  „Language, Literature and Cultural Policies - Obsessive Discourse”, Craiova, 25-27 octombrie, 2007.- Miturile contemporane, din perspectiva ştiinţelor comunicării (Contemporary myths - from the perspective of communication sciences), Colocviul Internaţional „Comunicare, identitate, context (“Communication, Identity, Context”-CIC)”, Craiova, 7 noiembrie 2008.- Intertextual Configurations, The Seventh International Conference „Language, Literature and Cultural Policies - Interfaces”, Craiova, 13-15 noiembrie 2008.- Anticipări antice ale teoriei intertextualităţii (Ancient anticipations of the theory of intertextuality), Colocviul Internaţional „Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene”, Craiova, 21-22 noiembrie 2008.
Publications: 
BOOKS- Scriiturile diferenţei. Intertextualitatea parodica in literatura romana contemporana (The Writings of Difference. The Parodying Intertextuality in Contemporary Romanian Literature, Universitaria Publishing House, Craiova, 2006, 278 p., ISBN: 973-742-398-4; 978-973-742-398-6.                                   In collaboration (Chapters in books) - in ***Despre lux (On luxury), (Dana Percep & Ciprian Vâlcan eds.), Napoca Star Publishing House, Cluj Napoca, 2007 (Câteva observaţii de „etică” a luxului - A few observations on the “ethics” of luxury, pp. 104-119).- in ***Ispita alexandrinismului - The temptation of alexandrinism (Alin Gavreliuc, Alin Tat, Ciprian Vâlcan eds.), Bastion Publishing House, Timişoara, 2008, (Elemente de poetică a ironiei - Elements for a poetics of irony).

- in ***Obsesii, capricii, himere - Obsessions, whims, chimeras (Cristina Cheveresan & Ciprian Valcan eds.), « Napoca Star » Publishing House, Cluj, 2008 (cap. Obsesia textului. Sindromul Don Quijote sau patologia lecturii - The obsession with the text. The Don Quixote syndrome or the pathology of reading, pp. 136-164)

STUDIES

- Avangardă şi postmodernism sau carnavalul şi banchetul (Vanguard and postmodernism or the carnival and the banquet, in Paradigma, nr. 6-7-8-9/1997, pp.15-16.- Abordarea naratologică a prozei istorice latine (A narratological approach to the Latin historical prose), in “AUC”, Philological Science, Romanian Literature and World Literature, Craiova, nr. 1-2/1997, pp.277-281.- Gramatica şi retorica parodiei (The grammar and the rhetoric of parody), in “AUC”,        nr. 1-2 /1998, pp. 151-157. - Miturile culturale şi deconstrucţia parodică (The cultural myths and their parodical deconstruction, in Vineri, a supplement to Dilema, nr. 14/decembrie 1998, p.13. - „Macbeth”/”Macbett”- Intertextul violent (Macbeth”/”Macbett”-The violent intertext), in „Paradigma”, nr. 1/1999, p.5- O specie antiliterară: parodia (An anti-literary species: parody)  in Mozaicul, nr. 10-11/1999, pp.7-8.- Ironia tragică şi ironia intertextuală (Tragic irony and intertextual irony), in “AUC”, Nr. 1-2/1999, pp. 119-126.- Ezra Pound, “Omagiu lui Sextus Propertius” – între traducere şi intertextualitate (Ezra Pound, “A homage to Sextus Propertius” –between translation and intertextuality, in “AUC”, nr. 1-2/2000, pp.181-193.- Aspecte ale comunicării ironice (Aspects of ironical communication), in “AUC”, Linguistics, nr. 1-2 /1998, pp.153-158.- Întâlniri interculturale într-o lume a simulacrelor (Michel Tournier, Picătura de aur)- Intercultural encounters in a world of simulacra (Michel Tournier, La goutte d’or), in “AUC”, nr. 1-2 / 2002, pp. 225-233. - Înspăimântătoarea simetrie a romanelor lui Michel Tournier (The fearful symmetry of Michel Tournier’s novels), in “AUC”, nr.1-2 / 2003.- Funcţia intertextului parodic în “Satira II,5” a lui Horatius (The function of the parodying intertext in Horace’s Satire II,5), in “AUC”, Classics, nr. 1-2/2004. - Intertextul terenţian în “Femeia din Andros” de Thornton Wilder (The Terentian intertext in Thornton Wilder’s “The woman of Andros”), in “AUC”, nr. 1-2/2004, pp. 155-164. - Romanitatea – perspectivă imagologică (Romanitas- an imagological perspective), in “AUC”, nr. 1-2/1999. - L`intertextualité parodique, une po(ï)étique appliquée, in AUC, L’approche poïétique / poétique, 2004, Dossier Intertextualité, pp.57-65.- Configurări ale subiectivităţii şi ale conştiinţei de sine în cultura medievală (Configurations of subjectivity and self-consciousness in medieval culture), in „Analele          Universităţii Valahia din Târgovişte” Editura Valahia University Press, 2004, pp. 439-444.- La satire en tant que genre. Tentative de poétique, in « AUC », Langues et littératures romanes, an IX, 2005, nr. 2, pp. 195-202.- Communicable et incommunicable - deux mythes sempiternels, în „Analele Universităţii Valahia din          Târgovişte”, 2006, Editura Valachia University Press, pp.11-18.- Idila post-idilică. Intertextul ironic şi nostalgic în „Compunere cu paralele inegale” de Gheorghe             Crăciun (The post-idyllic idyll. The ironic / nostalgic intertext in “A composition with uneven parallels” by Gheorghe Craciun), in „AUC”, nr. 1,2 / 2006, pp.164-182.- Referinţa clasică în opera lui Michel de Montaigne (The classical reference in Michel de Montaigne’s body of work), in „AUC”, nr. 1-2/2004, pp. 178-192.  - Suflete moarte în infernul totalitar (Dead souls in the totalitarian inferno), in ***Omagiu Gheorghe          Bolocan, Editura Universitaria, Craiova, 2006, pp. 364-371.- Rescrierea parodică a mitului în ficţiunea postmodernă (The parodying rewriting of myth in postmodern fiction), in „AUC”, nr.1-2, 2005, pp. 200-217.- Medeea - un destin literar complicat (Medea-a complicated literary destiny), in „AUC”, nr.1-2, 2005, pp. 64-68.- Communication and Communion, in “Arhivele Olteniei”, Editura Academiei Române, Serie nouă, nr. 21, 2007, pp. 165-177. - Logosul creştin. Po(i)etica şi pragmatica lui (The po(i)etics and pragmatics of the Christian Logos), in „***Omagiu aniversar academicianului Marius Sala”, Editura Universitaria, Craiova, 2007, pp. 543-555.- Ambiguities of Irony With Marin Sorescu, in „Anuarul Colocviului Internaţional de Exegeze şi       Traductologie „Marin Sorescu”, Editura Aius, Craiova, 2007, pp. 38-43.- Comunicarea - între fatic şi apofatic (Communication, between the phatic and the apophatic), in revista Colocvium, editată de Societatea de Ştiinţe Filologice, Filiala Dolj, nr. 1-2/ 2007, pp. 213-225. - L’espace littéraire en tant qu’espace intertextuel. Topique, topologie, hétérotopie, in « Arhivele    Olteniei », nr. 22, Editura Academiei Române, 2008, pp. 295-307.- Reperul antic în configurarea genurilor literare (The ancient landmark in the configuration of literary genres), in „Lucrările Simpozionului Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene”, ediţia I, EUC, Craiova, 2008, pp. 551-566.

- Simbolistica metamorfozei în antichitatea clasică şi în modernitate (The symbolistic of metamorphosis in classical Antiquity and in modernity) , in „Lucrările Simpozionului Receptarea antichităţii greco-romane în culturile europene”, ediţia I, EUC, Craiova, 2008, pp. 567-585.