maître de conférence Carmen Darabus PH.D.

Title prefix: 
maître de conférence
First name: 
Carmen
Family name: 
Darabus
Title postfix: 
PH.D.
Country: 
Romania
Institution: 
North University
Department: 
Philology and Cultural Studies
Title: 
Conferentiar univ. dr.
Short description: 
-Master en sociologie-administration publique (2004-2006): Licenciée de l’Université „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Faculté de Philologie, spécialisation roumaine-française. Thèse de licence: Teme şi motive balcanice în poezia română contemporană, coord. prof. des univ., dr. Mircea Muthu -Master en sociologie-administration publique (2004-2006):Cours à la Faculté de Sociologie à l’Université de Bucarest; -Doctorat en philologie (1995-2000): à l’Université de Bucarest, Faculté de Lettres, -date et lieu de naissance: 03.02. 1966, Baia Mare
Languages: 
Romanian, French, English, Italian
Teaching areas: 
Comparative literature, cultural studies
Research areas: 
Comparative literature, cultural studies
Foreign lecturer - Romanian language and Literature, University of Skopje and University of Novi Sad Membre de l’Association Culturelle „Alexandru Philippide”, Iaşi  Membre de l’Association Culturelle Transylvaine Astra – Despărţământul Baia Mare  Membre du Centre de Recherche Scientifique Interdisciplinaire et Culturelle concernant la Communication Humaine de la Faculté des Lettres, Université de Nord, Baia Mare  Membre du Collège Scientifique du Centre pour la Préservation et la Promotion de la Culture Populaire, Maramureş  membre de l’Association de Linguistique Appliquée de Serbie  membre dans le Conseil Scientifique et Language editor de la revue „Europa” – membre A.R.P.E. (Association des Revues et des Publications Européennes) et membre UIKV (Association des éditeurs et des libréraires de Voïvodine) indexée BDI www.ceeol.com  membre dans le Comité Scientifique du Bulletin Scientifique, Fascicula Filologie, Facultaté de Lettres, Univ. de Nord de Baia Mare  membre dans la rédaction de la revue « Memoria ethnologica », indexée BDI http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=6083 http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=memoria+ethnologica&Search_Code=GKEY%5E*&CNT=100&hist=1&type=quick http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/LNG=DU/SID=47181805-1c/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8509&SRT=LST_ty&TRM=memoria+ethnologica http://www.worldcat.org/search?q=ti%3A%22memoria+ethnologica+&qt=notfound_page&search=Search
Conferences: 
Participation aux manifestations scientifiques internationales: -Participation à la deuxième édition du Colloque International de Communication Public Relations of Civic Society, avril, 2002, org. par Nevski Institut, Sankt Petersburg, Rusia; titre de la communication: Imaginea profesorului abuziv în societatea comunistă, www.frdl.org.pl/english/internation_ee.htm -Participation au Colloque International de Bucarest: Limba Română în lume – comunicare – cercetare – export cultural, section L’enseignement de la langue roumaine comme langue étrangère, organisé par l’Université de Bucarest en collaboration avec Institutul Cultural Român et Institutul Limbii Române, octobre, 2005, www.unibuc.ro/uploads_ro/31489/1354/program_.doc -Participation au Symposium International Identitate culturală românească în contextul integrării europene, organisé par Academia Română, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iaşi, 21-23 septembre, 2006; titre de la communication: Aspecte ale comunicării în context cultural multietnic – comunitatea vlahă din Macedonia. http://iit.iit.tuiasi.ro/philippide/pages/manifestari_stiintifice.html -Participation à la Conférence Internationale Perspectives on Evil and Human Wickedness organisée par University of Connecticut, S.U.A. şi Oxfordshire Freeland, Marea Britanie la Salzburg, Austria, 19-23 martie, section Evil and Self-Reflection, 2007, modératrice de la section Writing Gothic and Treasonous; titre de la communication: Communism, the refined laboratory of terrorism, Nicolae Steinhardt – The Diary of Happiness. http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/evil/perspectives-on-evil/project-archives/8th/ -Participation à la Conférence Internationale Interdisciplinaire Literature, Culture and Tolerance din Lodz, Pologne, organisée par l’Université de Lodz, Pologne (Catedra de Teoria Literaturii), All Souls College Oxford, British Council Marea Britanie., Société des Sciences de Warsaw et l’Institut pour Tolerence de Lodz, 28 mai-31 mai, 2007; titre de la communication: The Theme of the Foreigner in Literature: Montesquieu et Mihail Sadoveanu. www.wodnsieradz.edu.pl/site/.../program_tolerancja.doc -Participation au Symposium International Români majoritari/români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice organisé par Academia Română, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” de Iaşi et Asociaţia Culturală „Alexandru Philippide” 19-21 septembre, 2007; titre de la communication: Auto- şi heteroimaginea – minoritatea ucraineană/majoritatea românească din Maramureş. http://iit.iit.tuiasi.ro/philippide/pages/manifestari_stiintifice.html -Participation à la Conférence Internationale de Littérature Comparée, Linguistique Contrastive et Etudes Interculturelles Inter Litteras et Terras, organisée par l’Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava, 21-23 septembre, 2007; titre de la communication: Le mythe du livre dans l’œuvre d’E. Canetti, U. Eco, J. L. Borges. http://www.litere.usv.ro/ilet/en/regps.php, www.fabula.org (BDI) -Participation au Colloque Scientifique România: Dialog intercultural şi interlingvistic, organisé par Institutul de Filologie Română, Catedra de Limba şi Literatura Română a Universităţii „Adam Mickiewicz” de Poznan et Institutul Cultural Român din Varşovia, Pologne, 11-14 XI, 2007; titre de la communication: Relaţii etnice în romanul Mara de I. Slavici. www.icr.ro -Participation à la Conférence Internationale Integrarea europeană – între tradiţie şi modernitate, 20-21 sept. 2007, organisée par Universitatea Petru Maior de Tg.-Mureş, Facultatea de Litere şi Uniunea Scriitorilor din România; titre de la communication: Simbologia, unitate în diversitate. http://www.uttgm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europea na/index.html -Participation à la Conférence Internationale d’Etudes Ethnoculturelles „Creanga Bucovineană” organisée par Universitatea Naţională „Iurii Fedcovici” de Cernăuţi, 2-4 novembre 2007; titre de la communication: Reflexiile invulnerabilităţii – mit şi legendă (Iliada, Cântecul Niebelungilor, Pintea Viteazul) -Participation à la Conférence Internationale Este necesară o reformă structurală în educaţia şi cercetarea românească pentru a accelera procesul de integrare? organisée par La Comission Européenne et la Mairie Braşov, 12 aprilie, 2008 -Coorganisateur et participant à la Conférence d’Etudes Interculturelles et Comparatisme Spaţii Culturale şi Fond Arhaic organisée par Universitatea de Nord de Baia Mare et Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Populare Maramureş, 8-10 mai, Baia Mare, 2008; titre de la communication: Nostalgii cosmogonice: mitul creaţiei (L. Blaga, G.B. Shaw) http://www.cultura-traditionala.ro/?act=activitate/promovare/ -Participation au Symposium International Distorsionări în comunicare lingvistică, literară şi etnofolclorică românească în context european, organisé par Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iaşi, filiala Academiei Române, 25-27 septembre 2008; titre de la communication: Forme de reconfigurare a peisajului rural construit. http://iit.iit.tuiasi.ro/philippide/pages/Simpozion_2008_PROGRAM_final_2%5B1%5D.pdf -Participation au Symposium International de Dialectologie (section Hermeneutică), ediţia a XIII-a, organisé par Universitatea de Nord de Baia Mare, 19-21 sept. 2008; titre de la communication: Deconstrucţia, condiţie a reconstrucţiei (teatrul lui I.L.Caragiale şi E. Ionescu). www.ubm.ro -Participation au Colloque International Vers l’Orient Européen : Voyages et Images, organisé par le Centre de recherche HETEROTOPOS de l’Université de Bucarest le Centre de recherche sur la littérature des Voyages, 2-3 octobre 2008, Bucureşti, BDI http://www.fabula.org/actualities/article22171.ph , http://www.limbistraine.com/ro/cercetare/heterotopos/ Titre de la communication : Sur l'altérité: atharaxie / praxis dans Les nuits des fleurs de la Saint Jean de Mihail Sadoveanu. -Participation au Symposium International Banatul – trecut istoric şi cultural organisé par Societatea Română de Etnografie şi Folclor din Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca et Institutul de Istorie al Academiei Române „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, Novi Sad (Serbie), 31 oct.-2 novembre 2008, BDI ARCHIVAL STUDIES IN THE WORLD, www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/Pdf-uri/Revista/Revista%202_2008/25, titre de la communication: Aculturaţie in nuce: comunitatea multietnică Greble. -Participation au Symposium International Întoarcerea în Ithaca. Literatura română din exil şi din afara graniţelor: realizări, recuperări, restituiri, organisé par Universitatea din Craiova à Drobeta Turnu-Severin 16-17 mai 2009; titre de la communication: Cuvântul, refugiu şi călătorie. Poezia românească din Serbia. http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/colocvii_simpozioane.htm http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/simpozion_severin.doc -Participation au Congres International de Linguistique Appliquée La linguistique appliquée aujourd’hui : entre théorie et pratique, organisé par l’Association de Linguistique Appliquée de Serbie et Université de Novi Sad, à Novi Sad, 30 oct. – 1 nov. 2009. Modératrice de la section 5; titre de la communication: Herméneutique psycholinguistique: Milorad Pavić, L’envers du vent, www.ff.uns.ac.rs/vesti/aktuelno/2009/dpls09/program_dpls.pdf -Participation au Symposium International Întâlnirea dintre culturi (Susret kultura – Encounter of cultures), organisé par Consiliul Regional al Voivodinei et Universitatea din Novi Sad, la Novi Sad, 1-2 décembre, 2009; titre de la communication: Războiul care nu le aparţine: L. Rebreanu şi M. Crnjanski http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/susret_kultura/main_eng.htm, www.ff.uns.ac.rs/fakultet/susret_kultura/program_skupa.pdf -Participation à la Conférence Internationale La donna e il sacro. Dee, maghe, sacedotesse, sante organisée à Palerme, Italie, par Universita degli Studi di Palermo şi Fondazione Ignazio Buttitta, 12-14 nov. 2009; titre de la communication: Féminin érotique et propriété rurale (littérature roumaine et française, http://www.nelgrembodelladea.com/public/index.php?option=com_content&view=article&id=105:convegno-la-donna-e-il-sacro-dee-maghe-sacerdotesse-sante&catid=43:iniziative&Itemid=60 -Participation au Symposium International Diaspora românească – paradigme lingvistice, literare şi etnofolclorice organisé par Filiala Academiei Române – Institutul de Filologie Română „A. Philippide” et Asociaţia Culturală „Al. Philippide” din Iaşi, 5-7 nov. 2009; titre de la communication: Constructe sociale în proza lui Radu Flora. Romanul Vârtejul. http://iit.iit.tuiasi.ro/philippide/pages/manifestari_stiintifice.html, http://www.academiaromana-is.ro/philippide/pages/simpozion_2009_invitatie.pdf -Participation au Symposium International Banatul, trecut cultural şi istoric organisé à Reşiţa par Universitatea „Eftimie Murgu”, Muzeul Banatului de Reşiţa, Universitatea de Novi Sad et Fundaţia pentru Etnografie şi Folclor din Voivodina, Serbie, 20-22 nov., 2009; titre de la communication: Nostalgia barocă a vegetalului. Poezia de limba română din Serbia, http://www.cjcs.ro/comunicate-de-presadetalii.php?comunicat=272 -Membre dans le Comité Scientifique et participant du Symposium International Joan Flora (1950-2003), scriitor, traducător, jurnalist organisé par Centrul pentru Dialogul Culturilor din Novi Sad, Asociaţia Scriitorilor din Voivodina, Serbia et Grupul de publicaţii Fond Europa la Novi Sad, Serbie, 13 mai 2010; titre de la communication: Poetica plasticizării imaginii în evenimentul cotidian. http://web.arhiv.rs/develop/knjizevnici.nsf/47c667f9685858a3c1256f780055a056/c12576910031c778c1257731005a78d9?OpenDocument,http://www.liviuioanstoiciu.ro/wp-content/uploads/2010/09/Evropa-2.pdf -Participation au Symposium International Oameni de seamă ai Banatului, organisé à Uzdin, Serbie, 25 avril 2010 organisé par Universitatea „Tibiscus” de Timişoara et Asociaţia Culturală „Tibiscus” Uzdin, Serbie; titre de la communication: Imaterialul material al apei. Poezia românească din Serbia, http://www.libertatea.rs/pagini/banatul.php -Participation au Symposium International Banatul – trecut istoric şi cultural organisé à Novi Sad, Serbie, 25-26 juin par Societatea Română de Etnografie şi Folclor din Voivodina, Universitatea „Eftimie Murgu” de Reşiţa et Universitatea „Babeş-Bolyai” de Cluj-Napoca, http://www.ziuadevest.ro/eveniment/10888-simpozionul-internaional-banatul--trecut-istoric-i-cultural-la-a-xv-a-ediie.html; titre de la communication: Antropolgia culturală şi sociologia literară. Câteva aspecte teoretice -Coorganisateur et participant à la Conférence Internationale d’Etudes Interculturelles et Comparatisme Spaţii culturale şi Fond Arhaic, organisée à Baia Mare par Universitatea de Nord de Baia Mare et Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, 16-18 septembre 2010 à Baia Mare; titre de la communication: La fonction de champ sémiotique de l’espace culturel indien. Mircea Eliade et Antonio Tabucchi http://www.cultura-traditionala.ro/?act=/the-international-conference-of-intercultural-studies-and-comparativism-2010, www.freeweb.hu/gug/downloads/2010_Baia_Mare.doc -Participation au Symposium International Întoarcerea în Ithaca. Recuperarea culturii române din exil şi din afara graniţelor, organisé par Universitatea din Craiova à Drobeta Turnu-Severin, 8-10 octombre 2010; titre de la communication: Istoria unui experiment estetic şi militant. Pavel Gătăianţu http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/simpozion_severin.doc -Participation au Colloque International Représentation de la féminité dans l’espace culturel francophone organisé par Universitatea „Dunărea de Jos” de Galaţi, Centrul de Cercetare Communication interculturelle et Littérature, Projet réalisé en collaboration avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, 15-16 octobre 2010 à Galaţi; titre de la communication: Féminisme et féminité : formes de récupération, BDI www.fabula.org/actualites/article36804.php); http://www.lit.ugal.ro/2010-CIL-FEMININE/Program_2010.htm -Participation à la Conférence Internationale Sarajevski filološki susreti organisée par l’Université de Sarajevo et La Société de Sciences Philologiques de Bosnie, 9-10 dec. 2010 à Sarajevo; titre de la communication: Word Doing and Undoing-Meša Selimović - Dervish and the Death, www.bfd.ba/dokumenti/SFS1_KonacniProgram.pdf -Participation à la Conférence Internationale dans les projet Virtuelle INST-Weltkonferenz Städte, Kulturen, Wissensgesellschaft (CCKS), Urban Worlds in Industrial Landscapes - Cultural Changes, (Linguistic) Communication, Knowledge Society; titre de l’étude: Ideologie und städtische Kultur in der Belletristik, Vienne, 25-27.11.2010, http://www.inst.at/ccks/s-turcanu_lobontiu_mitrea.htm/darabus.htm, http://www.inst.at/bio/darabus_carmen.htm, http://www.inst.at/ccks/publikation.htm , ISI/ERIH -Participation au Symposium International Oameni de seamă ai Banatului, organisé par l’Association Culturelle Tibiscus et l’Université „Ioan Slavici”, Timişoara, à Uzdin, Serbie, 30 avril 2011; titre de la communication: Literatura din oglinda copilăriei – Ana Niculina Ursulescu, http://www.radio-resita.ro/premii-de-seama -Participation au Symposium International Literatura în Banat – Banatul în literatură organisé par l’Institut Culturel des Roumains de Voïvodine (ICRV) et l’Académie Roumaine – Timişoara, à Zrenjanin, 06-07.05. 2011; titre de la communication: Constructe sociale în structuri multiculturale: Zidul de Radu Flora, http://www.muzejzrenjanin.org.rs/sr/aktivnosti/ostalo.html -Participation au Congres de Littérature Comparée Déplacements littéraires, 1-3 septembre 2011, Skopje, Macedonia, organisé par le RÉSEAU EUROPÉEN D'ÉTUDES LITTÉRAIRES COMPARÉES (REELC), l’Institut Macédonien de Littérature Comparée et l’Association Macédonienne de Littérature Comparée ; titre de la communication : Le déplacement vers l’univers intérieur – forme de sauvegarde (Luan Starova). http://encls.net/?q=event/4th-international-reelcencls-congress-literary-dislocations -Participation à la Conférence Internationale d’Onomastique Numele şi Numirea – Interferenţe multietnice în antroponimie, organisée par le Centre d’Onomastique, Université de Nord et la Société d’Etudes Classiques de Roumanie, Baia Mare, 19-21 septembre 2011; titre de la communication: Valori identitare ale antroponimiei în satul Seleuş din Banatul sârbesc – coauteur Virginia Popović, www.niuzer.ro/topic/Singapore.html, http://www.ziarelive.ro/stiri/inedit-profesori-si-cercetatori-din-12-tari-la-o-conferinta-internationala-de-onomastica-in-baia-mare.html -Participation au Symposium International Metafore ale devenirii din perspectiva migraţiei contemporane. Naţional şi internaţional în limba şi cultura română organisé par l’ Académie Roumaine - Iaşi, 21–23 septembre 2011; titre de la communication: Esenţializări simbolice în imagologia poetică. Poezia de limba română din Serbia, http://www.philippide.ro/pages/Program_simp_2011.pdf -Participation à la Conférence Internationale de Romanistique ZILELE STUDIILOR ROMANICE - Teorii, modele noi şi aplicarea lor în lingvistica, literatura, translatologia şi didactica ultimilor 20 de ani, organisée par l’Université Comenius, Bratislava, 23-24 septembre 2011; titre de la communication: Viziuni româneşti în abordarea literaturii comparate. http://www.ilr.ro/even.php?idev=64
Publications: 
Volumes publiés: -L’application du scénario dans l’imagologie comparée, Ed. Univ. de Nord, Baia Mare, România şi Ed. Fond Europa, Novi Sad, Serbia, 2010, ISBN /978-86-87-879-02-7, ISBN 978-606-536-062-4, 199 de pages, signalé dans la publication indexée BDI – rev. „Europa” (Luiza Caraivan), 5/2010, p. 127, www.ceeol.com; Bibliothèque de l’Académie Serbe Matica Srpska http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?id=1520049230566310; référents scientifiques : Hervé-Pierre Lambert, Mihaela Munteanu-Siserman (cncsis 22). - Identitate şi comunicare. Studii de caz, Ed. Universităţii de Nord, Baia Mare, 2008, 167 de pagini, ISBN 978-973-1729-80-0; référents scientifiques : Vasile Leca, Gheorghe Mihai Bârle (cncsis 22). - Comparatismul, întâlnire a spaţiilor culturale, Ed. Universităţii de Nord, Baia Mare, 2008, 190 de pagini, ISBN 978-973-1729-67-1, signalé dans la publication indexée BDI – rev. Philologica Jassyensia” (Amalia Drăgulănescu), 2/2010, ISSN 1841-5377, p. 281-282, www.ceeol.com, www.ebscohost.com, http://www.philologica-jassyensia.ro/arhiva.php; référents scientifiques : Marina Cap-Bun, Gheorghe Glodeanu (cncsis 22). - Despre personajul feminin. De la Eva la Simone de Beauvoir, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2004, 211 de pagini, ISBN 973-686-609-2, (cncsis 24). - Literatura universală şi cunoaşterea de sine, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003, ISBN 973-686-391-3, 150 de pagini, (cncsis 24). - Nichita Stănescu. Experiment poetic şi limbaj, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2001, ISBN 973-686-146-5, 150 de pagini, (cncsis 24). *** -Coediteur du vol. Cultural Spaces and Archaic Background, Ed. Universităţii de Nord, Ed. Ethnologica, Baia Mare, 2011, ISBN 978-606-536-124-9/ 978-606-8213-04-0, volum de la Conférence Internationale Cultural Spaces and Archaic Background (cncsis 22). - Coord. et coauteur du vol. (livre-projet) Străinul. Schiţă imagologică, Ed. Univ. de Nord, Ed. Ethnologica, Baia Mare, 2009, 409 pagini, ISBN 978-973-1729-94-7, ISBN 978-973-88841-3-7, cap. Proiecţii ale alterităţii în romanul sadovenian, p. 273-303. Signalé en „Philologica Jassyensia” (Bilijana Sikimić), nr. 2/2009, ISSN 1841-5377, BDI www.ebscohost.com, www.ceeol.org, p. 170 şi Virginia Popović în rev. Europa”, nr. 4/2009, Novi Sad, BDI www.ceeol.com, ISBN 978-86-87879-03-4, p. 146. http://www.cultura-traditionala.ro/?act=editura_ethnologica/cuprins_strainul.JPG; référents scientifiques: Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Bilijana Sikimić (cncsis 22). - Coediteur du vol. Cultural Spaces and Archaic Background, Ed. Universităţii de Nord, Ed. Ethnologica, Baia Mare, 2008, ISBN 978-973-1729-81 şi 978-973-88841-1-3, volum de la Conférence Internationale Cultural Spaces and Archaic Background, 918 pagini. http://www.cultura-traditionala.ro/?act=editura_ethnologica/cuprins_conferinta (cncsis 22). - Coord. et coauteur du vol.-projet Interferenţa etno-culturale pe Valea Tisei, Ed. Universităţii de Nord, Ed. Ethnologica, Baia Mare, 2008, ISBN 978-973-1729-89-3/978-973-88841-2-0, 101 pagini. http://www.cultura-traditionala.ro/?act=editura_ethnologica/cuprins_darabus (cncsis 22), http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A15*425*18%3A%D0%94820.8 Postfaţa pour le livre Forme de interacţiune între cult şi popular (Delia Suiogan), Ed. Universităţii de Nord, Ethnologica, 2006, ISBN 973-87953-2-7 (cncsis 22). Prefaţa vol. colectif Mâncarea, între ritual şi simbol, Ed. Universităţii de Nord, Ethnologica, Baia Mare, ISBN 978-973-87953-8-9 (cncsis 22). Référent et Prefaţă pour le tome Anarhie cu pauză de ceai de Pavel Gătăianţu, Ed. Fond Europa, Novi Sad, 2010, ISBN 978-86-86611-46-8, http://www.agentiadecarte.ro/2011/01/%E2%80%9Canarhie-cu-pauza-de-ceai%E2%80%9D-de-pavel-gataiantu/ Référent scientifique pour le vol. Marcel Proust – essence et style, de Mircea Fărcaş, Ed. Univ. de Nord, Baia Mare, 2010, ISBN 978-606-536-099-0. Coediteur du vol. Cultural Spaces and Archaic Background, Ed. Universităţii de Nord, Ed. Ethnologica, Baia Mare, 2011, ISBN 978-606-536-124-9 şi 978-606-8213-04-0, volum de la Conférence Internationale Cultural Spaces and Archaic Background, 884 pagini. http://www.cultura-traditionala.ro/?act=editura_ethnologica/cuprins_conferinta (cncsis 22). -Modernism, postmodernism, neoavangardă en „Aspecte critice selective”, vol. Hotel Balcan de Pavel Gătăianţu, Ed. Libertatea, Panciova, 2011, ISBN 978-86-7001-249-3, p. 157-167. Dans les volumes colectifs à ISBN: -Aspecte ale comunicării în context cultural multietnic – comunitatea vlahă din Macedonia, vol. du Symposium International Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, Ed. Alfa, Iaşi, 2006, ISBN 973-8953-21-9, p. 97-109. http://www.librarie.net/carti/126849/IDENTITATEA-CULTURALA-ROMANEASCA-CONTEXTUL-INTEGRARIII-EUROPENE-Academia-Romana (cncsis 116). -Communism, - the refined laboratory of terrorism, Nicolae Steinhardt – The Diary of Happiness, Inter-Disciplinary Press Oxford, U.K., 2007, ISBN 1-904710-46-8, p. 2-22. - vol. de la Conférence Internationale Perspective on Evil and Human Wickedness, Salzburg. www.inter-disciplinary.net/ati/Evil/Evil%208/darabus%20paper.pdf -Auto- şi heteroimaginea: majoritatea românească/minoritatea ucraineană din Maramureş, vol. du Symposium International Români majoritari/români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, Ed. Alfa, Iaşi, 2007, ISBN 973-8953-49-9. p. 743-751. http://www.editalfa.ro/reviste/index.htm (cncsis 116). -Reflexiile invulnerabilităţii – mit şi legendă, vol. de la Conférence Internationale Creanga Bucovineană, Universitatea Naţională „Iurii Fedcovici”, Ed. Ceremuş, Cernăuţi-Vijniţa, Ucraina, 2007, ISBN 63. (4UKR) M33 UDK 908 (477.43) (063), p. 45-51. -Compozit şi omogen în Balcani, vol. du projet Studiile româneşti în lume/Romanian Studies around the World (proiect CNCSIS), Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-731-586-1, p. 126-133. http://www.univ-ovidius.ro/litere/Cercetare/Europa/Macedonia.htm (cncsis 180). -Nostalgies cosmogoniques: le mythe de la création, vol. de la Conférence Internationale Cultural Spaces and Archaic background, Ed. Universităţii de Nord, Ed. Ethnologica, Baia Mare, 2008, ISBN 978-973-1729-81 şi 978-973-88841-1-3, p. 655-670 – coéditeur du livre, http://www.cultura-traditionala.ro/?act=editura_ethnologica/cuprins_conferinta (cncsis 22). -The Theme of the Foreigner in Literature în vol. Dyskursy i przestrzenie (nie) tolerancji de la Conférence Internationale Literature, Culture, and Tolerance, Ed. WUL, Lodz, Poland, 2008, ISBN 978-83-75-25-220-0, p 39-47, www.widawnictwo.uni.lodz.pl, BDI www.indexcopernicus.com, chap. The Theme of the Foreigner in literature: Montesquieu and Sadoveanu, Grzegorz Gazda,Irena Hübner, Jarosław Płuciennik (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, ISBN: 978-83-7525-220-0. -Traiectorii spre dincolo (M. Eliade, L. Durrell, U. Eco, J.L. Borges), vol. de la Conférence Internationale Citirea lui Kaindl, Cernăuţi, Universitatea Naţională „Iurii Fedcovici”, Ucraina, ISBN 72-3 (UKR-4CEN)-8B42, 2008, p. 55-59. -Chap. Polimorfism de frontieră pe Valea Tisei, p. 76-109, vol. Interferenţa etno-culturale pe Valea Tisei, Ed. Universităţii de Nord, Ed. Ethnologica, Baia Mare, 2008, ISBN 978-973-1729-89-3/978-973-88841-2-0, http://www.cultura-traditionala.ro/?act=editura_ethnologica/cuprins_darabus (cncsis 22). -Forme de reconfigurare a peisajului rural construit vol. Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească în context european, Ed. Alfa, Iaşi, 2009, ISBN - -978-973-8953-92-5, p. 585-591 http://www.academiaromanais.ro/philippide/distorsionari_2008/003%20-%20Titlul%20lucrarii.pdf şi http://openpdf.com/ebook/peisajului-pdf.html. (cncsis 116). -Cap. Proiecţii ale alterităţii în romanul sadovenian, vol. Străinul. Schiţă imagologică, p. 273-303. Ed. Univ. de Nord, Ed. Ethnologica, Baia Mare, 2009, 409 pagini, ISBN 978-973-1729-94-7, ISBN 978-973-88841-3-7, . http://www.cultura-traditionala.ro/?act=editura_ethnologica/cuprins_strainul.JPG (cncsis 22). -Androginul – între mit şi modernism-postmodernism, în revista „Europa”, Ed. Fond Europa, Novi Sad, no. 3/2009, BDI www.ceeol.com, p. 84-89, ISSN 1820-9181 şi ISBN 978-8687879-01-0. -Miloš Crnjanski. Prin sita migraţiilor, rev. „Europa”, Ed. Fond Europa, Novi Sad, no. 4/2009, BDI www.ceeol.com, ISBN 978-86-87879-03-4, ISSN 1820-9181, p. 44-46. -Războiul care nu le aparţine. L. Rebreanu şi M. Crnjanski, vol. du Symposium International Encounter of Cultures, Zbornik Radova, Novi Sad, ISBN 978-86-6065-043-8, vol. II, 2010, p. 1107-1112, http://www.ff.uns.ac.rs/biblioteka/digitalna/susret_kultura/2009/Susret_kultura_knjiga_2.pdf -Cuvântul, refugiu şi călătorie. Poezia românească din Serbia, vol. du Symposium International Întoarcerea în Ithaca. Cultura română în exil şi în afara graniţelor, Ed. Universitaria, Craiova, 2010, ISBN978-606-510-871-4, p. 84-92. (cncsis 130). -Ceremonial postmodern japonez, rev. „Europa”, Ed. Fond Europa, Novi Sad, no. 6/2010, p. 107-110, BDI www.ceeol.com, http://content.yudu.com/Library/A1sre6/Europanr6/resources/138.htm, ISBN 978-8687879-07-2. -Poetica plasticizării imaginii în evenimentul cotidian, vol. du Symposium International Joan Flora (1950-2003), pesnik, prevodilac, novinar (Ioan Flora (1950-2003), scriitor, traducător, redactor) Ed. Fond Europa, Novi Sad, 2010, p. 31-34, ISBN 978-86-87879-06-5. Language editor et référent scientifique du tome. -Imaterialul material al apei, vol. du Symposium International Oameni de seamă ai Banatului, Ed. Tibiscus, Uzdin et Ed. Eurostampa, Timişoara (cncsis 184), 2011, p. 94-100, ISBN 978-86-82217-98-5/ISSN 1843-7648, Eds. Tiberiu Ciobanu, Aurel Turcuş, Vasile Barbu. -La fonction de champ sémiotique de l’espace culturel indien. Mircea Eliade et Antonio Tabucchi dans le vol. de la Conférence Internationale d’Etudes Culturelles et Comparatisme Cultural Spaces and Archaic Background, Ed. Universităţii de Nord/ Ed. Ethnologica, ISBN 978-606-536-124-9/ 978-606-8213-04-0, Eds. Ştefan Mariş, Carmen Dărăbuş, Delia Suiogan, p. 426-443, cncsis 22, http://www.cultura-traditionala.ro/?act=editura_ethnologica/Cultural_Spaces_and_Archaic_Background -Religia, între doctrină şi praxis. Gala Galaction, Roxana, rev. „Europa”, no. 7/2011, Novi Sad, p. 166-170, ISBN 978-86-87879-09-6/ ISSN 1820-9181, în BDI www.ceeol.com -Literatura comparată – imagini cultural-etnice în mentalul colectiv de frontieră, rev. „Europa”, Novi Sad, no. 8/2011, p. 54-58, ISBN 978-86-87879-10-2, indexată BDI www.ceeol.com Dans les volumes colectifs et périodiques à ISSN: -Littérature et idéologie, étude dans le projet Cities, Cultures, Knowledge Societie, rev. „TRANS”, no. 18/2011, Viena, ISSN 1560-182X indexée ERIH list/B http://www.inst.at/trans/18Nr/inhalt18.htm, http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities/erih-initial-lists.html -Limanul neoromantic al avangardei sârbeşti – M. Crnjanski, Stražilovo, în ROMANOSLAVICA – vol. de la Conférence Internationale Reprezentări ale lumii în diverse limbi şi culturi, coord. par Asociaţia Slaviştilor din România, Ed. Univ. din Bucureşti, 2011, ISSN 0557-272X (cncsis 78), http://academiclink.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=1330&Itemid=792 -Valori poetice matriciale în poezia de limba română din Serbia. Imaterialul material al apei, rev. „Philologica Jassyenssia”, Iaşi, no. 1/2011, p. 141-148, Ed. Alfa, ISSN 1841-5377, (B+), BDI www.ebscohost.com, www.ceeol.com (cncsis 695). -Meša Selimović – o parabolă balcanică a dictaturii, rev. „Nord literar”, nr. 1/2011, Baia Mare, ISSN 1583-817x, p. 8 et 14. -Féminisme et féminité : formes de récupération, rev. „Communication interculturelle et Littérature” – lucrările Colocviului Internaţional Représentation de la féminité dans l’espace culturel francophone, vol. II, no. 4/2010, AUF-ANCS, Ed. Europlus, ISSN 1844-6965, p. 359-365, Galaţi, tp://www.lit.ugal.ro/cil.lit.ugal.ro.htm, B +, BDI MLA International Bibliography & Directory of Periodicals, Index Copernicus Journals Master List şi Fabula, http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?name=Master&litera=C&start=300&skok=30, http://www.fabula.org/actualites/communication-interculturelle-et-litterature_42809.php (cncsis 489). - Literatura cultă, depozitar al imaginarului tradiţional, rev. “Memoria ethnologica”, Baia Mare, no. 38-39/2011, p. 77-82, ISSN 1582-8573, BDI http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=6083, BDI Zeitschriftendatenbank (ZDB) Berlin http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/, American Congress Library şi WorldCat http://catalog.loc.gov/cgibin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=memoria+ethnologica&Search_Code=GKEY%5E*&CNT=100&hist=1&type=quick, http://www.worldcat.org/search?q=ti%3A%22memoria+ethnologica+&qt=notfound_page&search=Search -Milorad Pavić, Mantia de stele – lumea ca „păpuşă rusească”, Bul. Ştiinţific al Facultăţii de Litere, Universitatea de Nord, Ed. Universităţii de Nord, Baia Mare, 2010, p. 141-150, ISSN 1583-1264, http://llr.ubm.ro/reviste.html, BDI http://www.ceeol.com/aspx/publicationlist.aspx, B+, (cncsis 622). -Literatura populară japoneză şi doctrinele religioase, rev. „Memoria ethnologica” – Dossier Japonais, coord. Hervé-Pierre Lambert, B+, BDI Zeitschriftendatenbank (ZDB) Berlin http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/, no. 36-37/2010, Baia Mare, ISSN 1582-8573, p. 131-138, (cncsis 614). -Aniconic şi iconic necanonic indian în relaţiile cu sacrul, rev. „Memoria ethnologica”, no. 34-35/2010, Baia Mare, ISSN 1582-8573, p. 83-93, B+, indexată BDI, http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/, http://www.cultura-traditionala.ro/?act=memoria_ethnologica_nr_34_35/cuprins (cncsis 614). -Lumea care se destramă. M. Crnjanski, Romanul Londrei, „Acta Iassyensia Comparationis”, B+, BDI http://www.fabula.org/actualites/article35787.php), Iaşi, 8/2010, p. 134-139, ISSN 1584-6628 (cncsis 822) http://media.lit.uaic.ro/comparata/acta_site/acta.html, http://www.literaturacomparata.ro/acta_site/acta8.html -Un mod de a vieţui în cuvânt. Milorad Pavić, rev. „Nord literar”, no. 3/2010, Baia Mare, ISSN 1583-817X, p. 11 şi 14. http://www.nord-literar.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=885&Itemid=46 -Par l’œil de l’autre în „Philologica Jassyenssia”, Iaşi, 2/2010, Ed. Alfa, ISSN 1841-5377, (B+) BDI www.ebscohost.com, www.ceeol.com, http://www.academiaromana-is.ro/philippide/asociatia/asociatia_admin/upload/VI_2_Darabus.pdf p. 175-184, (cncsis 695). -Gastronomia, parte a memoriei colective. Literatura populară aromână, rev. „Alimori”, Journal of Ethnology and Anthropology, vol. I, no. 2/2009, Ed. Paideia, Bucureşti, ISSN 2067-5666, p. 51-55 (cncsis 267) http://topub.unibuc.ro/alimori-journal-of-ethnology-and-anthropology/ -Slava casei (Kućna slava) – sărbătoare a comuniunii, „Memoria ethnologica” (B), Baia Mare, no. 32-33/2009, ISSN 1582-8573, p. 72-76, BDI Zeitschriftendatenbank (ZDB) Berlin http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/; http://www.cultura-traditionala.ro/?act=memoria_ethnologica/nr_32_33 (cncsis 614). -Lumea care se deschide. Dinicu Golescu, Buletin Ştiinţific, Fascicula Filologie, seria A, vol. XVIII, Ed. Univ. de Nord, Baia Mare, 2009, ISSN 1583-1264, p. 189-194. http://llr.ubm.ro/reviste.html (cncsis 22). -Elemente de civilizaţie antileză – Saint-John Perse, „Memoria ethnologica” (B), Baia Mare, no. 30-31/2009, ISSN 1582-8573, p. 65-72, Zeitschriftendatenbank (ZDB) Berlin http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/; http://www.cultura-traditionala.ro/?act=memoria_ethnologica/nr_30_31 (cncsis 614) -Deconstrucţia – condiţie a reconstrucţiei, vol. Lucrările celui de-al XIII-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie, secţiunea Hermeneutică, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, ISSN 2066-4478, p. 401-411. (cncsis 155). -L’absurde, un miroir du désaccord avec le monde, vol. DISCORDIA CONCORS. Researches into Comparative Literature, Contrastive Linguistic, Translation and Cross-Cultural Strategies, Suceava, „Ştefan cel Mare” University Press, 2009, ISSN 2065-4057, p. 56-67, BDI www.fabula.org, http://concordia.usv.ro/cat.php?id=7&title=1&language=fr, http://www.fabula.org/rechercher.php?cx=002521762660777107752%3Abbqtm2ziagc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=Inter+Litteras+et+Terras&sa=Rechercher#949, (cncsis 115). -Spaţiul arhaic şi condiţia iraţionalului en „Acta Iassyensia Comparationis”, Iaşi, 6/2008, ISSN 1584-6628, p.143-149, B+, BDI http://www.google.fr/search?q=acta+iassyensia+comparationis%2C+2008&=rechercher&sitesearch=www.fabula.org (cncsis 822). -Le soulèvement dans l’art narratif, Bul. Ştiinţific, fascicula Filologie, seria A, vol. XVIII, Ed. Univ. de Nord, Baia Mare, 2008, p. 167-173. - http://llr.ubm.ro/reviste.html (cncsis 22). -Substanţa măştii, (le projet Scriitori canadieni de origine română), rev. „Vatra”, Tg.-Mureş, 8/2008, p. 43-45, ISSN 1220-6334, B+, BDI CEEOL http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=0ae2d5f1-f6f3-4371-9bda-a6f58b5f3ed9 ; http://www.revistavatra.ro/pdf/vatra_8-2008.pdf -Le mythe du livre dans l’oeuvre d’E. Canetti, U.Eco, J.L. Borges, vol. de la Conférence Internationale Inter Litteras et Terras, Ed. Univ. Ştefan cel Mare, Suceava, 2008, ISSN 1843-5823, p. 15-27; BDI http://www.fabula.org/actualites/article14963.php, (cod cncsis 115). -Tradiţie şi modernitate în peisajul rural construit, rev. „Memoria ethnologica”, no. 26-27/2008, Baia Mare, ISSN 1582-8573, p. 28-34, indexată BDI Zeitschriftendatenbank (ZDB) Berlin http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/, http://www.cultura-traditionala.ro/?act=memoria_ethnologica/nr_26/ (cncsis 614). -Identificare prin iniţiere, rev. „Memoria ethnologica”, no. 28-29/2008, Baia Mare, ISSN 1582-8573, p. 66-72, BDI Zeitschriftendatenbank (ZDB) Berlin http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/; http://www.cultura-traditionala.ro/?act=memoria_ethnologica/nr.28 (cncsis 614). -Simbolul. Traiectorii culturale, rev. „Nord literar”, Baia Mare, no. 2/2008 şi no. 3/2008, ISSN 1583-8171, p. 16-17 şi p. 17-18. -Simbologia – unitate în diversitate, vol. de la Conférence Internationale EITM Între tradiţie şi modernitate, Ed. Universităţii „Petru Maior”, Tg.-Mureş, 2007, ISSN 1822-2048, p. 27-32. http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari2/Carmen_Darabus.pdf (cncsis 200). -Dezmărginirea fiinţei prin eros în lirica lui Pablo Neruda şi Odysseas Elytis, Bul. Ştiinţific al Universităţii de Nord, Facultatea de Litere, Baia Mare, 2007, ISSN 1583-1264, p. 88-96. (C) http://llr.ubm.ro/reviste.html (cncsis 22). -Influenţele dinamicii sociale asupra tradiţiei în Ţara Oaşului, rev. „Memoria ethnologica”, Baia Mare, no. 21-23/2007, ISSN 1582-8573, BDI Zeitschriftendatenbank (ZDB) Berlin http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/; http://www.cultura-traditionala.ro/?act=memoria_ethnologica/nr_21/ (cncsis 614). -Ucrainenii din Maramureş, integrare avant la lettre, rev. „Memoria ethnologica”, nr. 24-25/2007, ISSN 1582-8573, p. 86-92, BDI Zeitschriftendatenbank (ZDB) Berlin http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/, http://www.cultura-traditionala.ro/?act=memoria_ethnologica/nr_24/ (cncsis 614). -Clipa dragostei în poezia lui O. Goga, Revista Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura şi Cultura Poporului Român ASTRA, Baia Mare, Ed. Umbria, no. 22-23/2007, ISSN 1453-5355, p. 19-25. -Receptarea momentului O. Goga în literatura română, idem, p. 17-19. -Ironia satirică la I.L. Caragiale şi G.B. Shaw, rev. „Şcoala maramureşeană”, Baia Mare, no. 26-30/2007, ISSN 1583-217, p. 136-139. -Singurătatea barocă a porumbelului. Patrick Suskind (I,II), rev. „Nord literar”, Baia Mare, no. 3/2007 şi no. 4/2007, ISSN 1583-817X, p. 6 şi p. 8. -Rolul Astrei în romantismul românesc al secolului XIX, în „Astra maramureşeană”, Baia Mare, Ed. Umbria, anul XI, no. 24-25/2007, ISSN 1453-5355, p. 41-42 -Macedonia – artă şi biserică, rev. „Şcoala maramureşeană”, no. 12-13/2006, Baia Mare, ISSN1583-2172, p. 127-129. -Forme de codificare a realităţii în Rinocerii de E. Ionescu şi în Ferma animalelor de G. Orwell, Bul. Ştiinţific al Universităţii de Nord, Facultatea de Litere, Baia Mare, 2005, ISSN 1583-1264, p. 118-123 (C) http://llr.ubm.ro/reviste.html (cncsis 22) -Semnificaţii ale cerului în lirica macedoneană contemporană, în „Convorbiri literare”, Iaşi, „Poezia”, ISSN 1841-7434, nr. 33/2005, p. 45-56. -Fabulosul şi realul ţinuturilor Macondo şi Yoknapatawha, revista „Steaua”, Cluj-Napoca, nr. 10/2005, p. 9-11, ISSN 0039-0852. -Sokrat Lafazanofski - lumina cercului, rev. „Şcoala maramureşeană”, nr. 7/2005, Baia Mare, ISSN 1583-2171, p. 82-85. -Virtuţile povestirii în ramă, Bul. Şt. al Univ. de Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, 2004, ISSN 1582-4373, p. 75-84. http://llr.ubm.ro/reviste.html (cncsis 22) -Drumul spre oglindă: Simone de Beauvoir şi Mircea Eliade, Bul. Şt. al Universităţii de Nord, Facultatea de Litere, Baia Mare, 2003, ISSN 1582-4373, p. 120-128. http://llr.ubm.ro/reviste.html (cncsis 22) -Cuvântul, reflexie a realităţii, rev. Şcoala maramureşeană”, nr. 3/2003, ISSN 1583-2154, p. 67-71. -Reconfirmarea conceptului de modernism în poezia lui Nichita Stănescu, rev. „Nord literar”, nr. 3-4/2003, p. 4. -Profile personality of the Abusive Teacher Figure, Bul. Şt. al Conferinţei Internaţionale pentru Relaţii Publice, Nevski Institut, Ed. Nevska, ISBN RUS 234 (667-21), Sankt-Petersburg, Rusia, iunie, 2002. -Faţete ale naratologiei în Cvartetul din Alexandria de Lawrence Durrell, Bul. Şt. al Universităţii de Nord, Facultatea de Filologie, 2001, p. 130-137. http://llr.ubm.ro/reviste.html (cncsis 22) -Sub semnul balcanismului, rev. România – km 0, nr. 6-7/2000, Baia Mare, ISSN 1454-8691, p. 88-94. -Mai am un singur dor, de M. Eminescu – o perspectivă comparatistă, rev. „Poesis”, Satu-Mare, nr. 7-8/1999. -Elemente de estetică a urâtului în Infernul dantesc, rev. „Archeus”, Baia Mare, nr. 1-2/1998, ISBN 1454-8690, p. p. 99-103. -Sensurile metamorfozei la Kafka şi Cărtărescu, rev. „Steaua”, Cluj-Napoca, nr. 1-2/1999. -Refugiul insular al Zilei de Ieri, rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, nr. 37-52/ 1999. -Devenire şi dramă – Apostol Bologa, în rev. Excelsior, Cluj-Napoca, nr. 1/1998. -O posibilă interpretare a poeziei Floare albastră, rev. „Excelsior”, Cluj-Napoca, nr. 1/1997. -Două ipostaze ale apollinicului şi dionisiacului (Ion Barbu şi Nichita Stănescu), în rev. „Familia”, Oradea, nr. 3/1997.