Transformations of the European Landscape: Encounters Between the Self and the Other (Europos kraštovaizdžio transformacijos: Savo ir svetimo susitikimai), 3rd International REELC/ENCLS Congress

Country: 
Lithuania
Production: 
Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Vilniaus pedagoginis universitetas

Conference proceedings are available here >>.

Turinys / Content

I. THE CHANGING CULTURAL MAP OF EUROPE / EUROPOS KULTŪRINIO ŽEMĖLAPIO POKYČIAI

II. RHETORIC OF IDENTITY / TAPATYBĖS RETORIKA

III. CENTRE / PERIPHERY AS A CHALLENGE / CENTRO / PERIFERIJOS IŠŠŪKIAI

IV. TRAVEL LITERATURE / KELIONIŲ LITERATŪRA