Kdo izbere? - Literatura in literarno posredništvo / Who Chooses? - Literature and Literary Mediation

Event title (long): 

“Kdo izbere?” Literatura in literarno posredništvo/“Who Chooses?” Literature and Literary Mediation
VII. Mednarodni komparativistični kolokvij/7th International Comparative Literature Colloquium
24. Mednarodni literarni festival Vilenica/24th Vilenica International Literary Festival
Lipica, Poročna dvorana / Lipica, Wedding Hall, 3.-4. september 2009

City: 
Lipica
Country: 
Slovenia
Organizer: 
Slovenian Comparative Literature Association ... [et al.]
Closing date for submissions: 
5 May, 2009
Event dates: 
03.09.2009 - 04.09.2009
Contact: 
Marijan Dović
E-mail contact: 

VII. Mednarodni komparativistični kolokvij
7
th International Comparative Literature Colloquium

"Kdo izbere?" Literatura in literarno posredništvo

"Who Chooses?" Literature and Literary Mediation

(program in povzetki referatov / programme and paper abstracts)

 

fotografije / photos

 

24. Mednarodni literarni festival Vilenica
24th Vilenica International Literary Festival 

Lipica, Poročna dvorana / Lipica, Wedding Hall, 3.-4 september 2009


Udeleženci / Participants

Els ANDRINGA
Univerza v Utrechtu,
Oddelek za primerjalno književnost, Utrecht, Nizozemska / The Netherlands

Maja BREZNIK
Mirovni inštitut, Ljubljana, Slovenija / Slovenia

Darko DOLINAR
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Ljubljana, Slovenija / Slovenia

Marijan DOVIĆ
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Ljubljana, Slovenija / Slovenia

Jernej HABJAN
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Ljubljana, Slovenija / Slovenia

Miha KOVAČ
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Ljubljana, Slovenija / Slovenia

Eric METZ
Univerza v Gentu, Oddelek za slovanske in vzhodnoevropske študije, Gent, Belgija / Belgium

Slavomíra PORUBSKÁ
Univerza v Münchnu, München, Nemčija / Germany

Margrit SCHREIER
Univerza Jacobs, Šola za humanistične in družboslovne vede, Bremen, Nemčija / Germany

Jola ŠKULJ
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Ljubljana, Slovenija / Slovenia

Aleš VAUPOTIČ
Visoka šola za dizajn, Ljubljana, Slovenija / Slovenia

Andrew WACHTEL
Univerza Northwestern, Podiplomska šola, Evanston, ZDA / USA

 

Koncept kolokvija / Concept of the colloquium

   Marijan DOVIĆ

 

Moderatorji / Moderators

   Marijan DOVIĆ, Jernej HABJAN, Aleš VAUPOTIČ


PROGRAM KOLOKVIJA / THE PROGRAMME OF THE COLLOQUIUM 

 

Četrtek, 3. septembra / Thursday, September 3rd

 

14.00 Pozdravni nagovor / Opening address

   Vanesa MATAJC, predsednica SDPK / SiCLA president

14.10 Predstavitev posebne številke revije Primerjalna književnost / Presentation of a special edition of the Comparative Literature review

   Gašper TROHA, sourednik / co-editor

 

14.20 – 17.00 Prvo zasedanje / First session (moderator: Marijan Dović)

 

14.20 – 15.00  

   Marijan DOVIĆ: Kdo izbere? Uvodne pripombe / Who Chooses? An Introduction

   Andrew WACHTEL: Ustvarjanje literarnega kanona Vzhodne Evrope v angleškem jeziku: urednikovo gledišče / Creating an English Language East European Literary Canon: An Editor’s Perspective

15.00 – 15.30 Diskusija / Discussion

 

15.30 – 16.00 Odmor / Coffee break

 

16.00 – 16.40

   Darko DOLINAR: Kdo izbere? / Who Chooses?

   Miha KOVAČ: Konec angleškega imperija? Ali nekaj drugega? / End of English Empire? Or Something Else?

16.40 – 17.00 Diskusija / Discussion

 

17.05 Odhod na literarna branja v Trst (izpred Hotela Maestoso) /

         Leaving for literary readings in Triest (bus departs from the Maestoso Hotel)

 
 

Petek, 4. septembra / Friday, September 4th

 

10.00 – 11.20 Tretje zasedanje / Third session (moderator: Aleš Vaupotič)

   Maja BREZNIK: Splošni skepticizem v umetnosti / General Scepticism in Art

   Jola ŠKULJ: Politike branj / Politike diseminacije /

Politics of Readings / Politics of Dissemination

   Jernej HABJAN: Kdo izbere tistega, ki izbere? O vsiljeni izbiri shakespearovske epistemologije in tekstologije / Who Chooses the One Who Chooses? On a Forced Choice of Shakespearean Epistemology and Textology

   Els ANDRINGA: Nizozemski literarni polisistem v obdobju nemškega eksila (1930–1940) / The Dutch Literary Polysystem in the Period of German Exile, 1930–1940

11.20 – 11.50 Diskusija / Discussion

 

11.50 – 12.20 Odmor / Coffee break

 

12.20 – 13.40 Četrto zasedanje / Fourth session (moderator: Jernej Habjan)

   Slavomíra PORUBSKÁ: Kdo izbere prevodno literaturo? Empirična pilotska študija prevajalskih subvencij v Nemčiji / Who Chooses Literature in Translation? An Empirical Pilot Study on Translation Subsidies in Germany

   Margrit SCHREIER: »Je mogoče podeliti šest od petih zvezdic?!« Izbor in priporočanje knjig v dobi interneta / “Is it possible to give a six out of five stars?!” Book selection and recommendation in the age of the internet

   Eric METZ: Irena Karpa in nastajanje mlade ukrajinske literature / Irena Karpa and the Making of Young Ukrainian Literature

   Aleš VAUPOTIČ: Kdo izbere, kaj bralec bere? (Kibertekstualna perspektiva) / Who Chooses, What the Reader Reads? (A Cybertextual Perspective)

13.40 – 14.20 Diskusija in sklepne besede / Discussion and conclusion

 

14.30 Kosilo v hotelu Klub / Lunch at the Club hotel

 

15.30 Odhod v Ljubljano / Transport to Ljubljana *

17.00 Literarna branja v Ljubljani / Literary readings in Ljubljana

* vrnitev v Lipico pozno zvečer / return to Lipica late at night

AttachmentSize
vilenica_brosura_2009_print.doc208.5 KB