Contains the keyword Invalid input

Bemong, Nele. Alessandro Manzoni and the Historical Novel in the Low Countries: Influence and Reception of a European Icon in the Genre." Manzoni and the Historical Novel / Manzoni e il romanzo storico. Vol. 17. Literary Criticism Series, 17. New York - Ottawa - Toronto: Legas Publishing, 2009. 131-150. Download: nele_bemong_-_manzoni.pdf (252.57 KB)
Bemong, Nele. Vader, ik zal uw knaapje zijn. Genoveva van Brabants omgang met haar symbolische tekort'." Een wijf is een wijf. Mannen en vrouwen bij Stijn Streuvels. Jaarboek XIII van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt: Lannoo, 2008. 93-117. Download: nele_bemong_-_streuvelsjaarboek.pdf (95.06 KB)