Contains the keyword Invalid input

Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Vol. 10. Studia litteraria, 10. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008.
Juvan, Marko. Ideologije primerjalne književnosti: perspektive metropol in periferij." Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. 57-91.