Contains the keyword Invalid input

Virk, Tomo Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.
Virk, Tomo. "Aporije literarne zgodovine danes." Slavistična revija. 54.4 (2006): 811-831.