Contains the keyword Invalid input

Bovcon, Narvika Umetnost v svetu pametnih strojev: Novomedijska umetnost Sreča Dragana, Jake Železnikarja in Marka Peljhana. Eds. Jožef Muhovič. Acta. Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, 2009. Download: bovcon_usps.pdf (2.38 MB)