Bemong, Nele. Alessandro Manzoni and the Historical Novel in the Low Countries: Influence and Reception of a European Icon in the Genre." Manzoni and the Historical Novel / Manzoni e il romanzo storico. Vol. 17. Literary Criticism Series, 17. New York - Ottawa - Toronto: Legas Publishing, 2009. 131-150. Download: nele_bemong_-_manzoni.pdf (252.57 KB)
Re-Thinking Europe. Literature and (Trans)National Identity. Eds. Nele Bemong, Mirjam Truwant, and Pieter Vermeulen. Vol. 55. Textxet: Studies in Comparative Literature , 55. Amsterdam and New York: Rodopi, 2008.
Bemong, Nele. Vader, ik zal uw knaapje zijn. Genoveva van Brabants omgang met haar symbolische tekort'." Een wijf is een wijf. Mannen en vrouwen bij Stijn Streuvels. Jaarboek XIII van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt: Lannoo, 2008. 93-117. Download: nele_bemong_-_streuvelsjaarboek.pdf (95.06 KB)