Literature and space: Spaces of transgressiveness. Eds. Jola Škulj, and Darja Pavlič. Primerjalna književnost - Posebna angleška številka / Special Issue in English. Ljubljana: Slovenian Comparative Literature Association/Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2004. Download: 2004-literature_space.pdf (649.41 KB)