Identitetens grenser: Om nasjonal identitet i litteraturen [The Borders of Identity: On National Identity in Literature]

TitleIdentitetens grenser: Om nasjonal identitet i litteraturen [The Borders of Identity: On National Identity in Literature]
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsSchimanski, Johan
JournalNordlit
Issue10
Pagination57-78
ISSN0809-1668
Keywordsborders, identity, national identity